ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА „СПЕЦИАЛЕН КЛИЕНТ“

I. Организатор на кампанията

Кампанията се организира от Галакси Инвестмънт Груп. Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на промоцията на www.royalbeachmall.com Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните правила.

II. Продължителност на кампанията

Кампанията се организира за периода 30.05.2019 по 30.09.2019г.

III. Територия на промоцията

Кампанията се организира и провежда на територията на Роял Бийч Мол, Слънчев бряг.

IV. Механизъм

Карта „Специален клиент“ е карта за отстъпки, които картодържателят получава при представяне на картата преди заплащане на покупка в избрани търговски обекти в Роял Бийч Мол, маркирани чрез специален стикер, поставен на витрината на обекта. Всички търговски обекти, включени в кампанията можете да откриете на официалния сайт на Роял Бийч Мол - www.royalbeachmall.com. Размерът на отстъпката за картодържатели на карта “Специален клиент" е индивидуална за всеки магазин и е описана на www.royalbeachmall.com. Картата “Специален клиент" може да бъде използвана неограничен брой пъти в съответните магазини, но не важи за вече намалени стоки. Картата „Специален клиент“ е валидна за периода 30.05.2019 - 30.09.2019 г.

V. Прекратяване на кампанията

Организаторът има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея. Галакси Инвестмънт Груп си запазва правото да променя настоящите Общи условия, в т.ч. условията за ползване на карта “Специален клиент", както и да прекрати кампанията по всяко време без предизвестие.

VI. Съдебни спорове

Потенциални спорове между организатора и картодържателите ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд. Картодържателите и търговските магазини се задължават да спазват Общите условия на кампанията и официалните правила, достъпни на официалната страница на Роял Бийч Мол www.royalbeachmall.com за периода на кампанията. Повече информация може да получите и на телефон +359 879 24 94 93 С участието си в кампанията картодържателите и търговските марки се съгласяват с Официалните правила.


Описание на ползвани остстъпки:

U.S. Polo Assn. - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Exess - 20% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

De Juju - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Paula Venti - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Enzo Nori - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Le full Nila & Nila - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Bо́boli - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Bо́boli Chic - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Donna Accessories - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Aquamarine shoes - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Аптеки Subra - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Tampa - 22% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Junona - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Vision - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Refan - 5% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Multi Brand Store VIP Style - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

La Scarpa - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Kritikos - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.